индустриална техника
     
 
  INSOL Ltd е пример за дружество в сектора на хранителната промишленост. INSOL Ltd показва интензивна дейност и абсолютен опит в разработването и реализирането на производствени предприятия за мляко и млечни продукти, а също така развива дейност и в отрасли, занимаващи се с хранителни продукти, фуражи, алуминиеви профили за мазилки и др.

Визията на INSOL Ltd е непрекъснатото подобрение на неговите услуги, както и географската му експанзия, винаги ориентирана към ценностите: Новаторство – Обслужване – Качество.

Конкурентното предимство, което отличава Insol ltd е предоставянето на ЦЯЛОСТНИ РЕШЕНИЯ, които се изследват и разработват въз основа на нуждите на всеки клиент, както и тяхната непрекъсната техническа поддръжка.

Предлага на своите клиенти проекти «до ключ».

Цялостните решения в проектите, реализирани от Insol ltd и качеството на инсталираното оборудване са оценени от нашите клиенти, тъй като са допринесли не само за ефективното намаляване на разходите за поддръжка на оборудването, но и за намаляване на разходите за труд, за качественото подобряване на продуктите и за спестяването на енергия за намаляване на оперативните разходи за производство.

Insol ltd приема като ключов фактор за осигуряване на непрекъснато задоволяване на изискванията на своите клиенти, управлението на всички процеси, които съпътстват неговата дейност. Поради тази причина дружеството е пристъпило към разработванете, инсталирането и въвеждането на единна Система за управление на качеството по отношение на стандарт ISO 9001:2008, която система се ангажира да следва последователно и ръководейки се от принципа да предоставя стоки и услуги с твърдо и неоспоримо качество и да усъвършенства непрекъснато както самата система, така и оперативните дейности и предоставяните стоки и услуги.
 
     


Web Davelopment - Istopolis