Βιομηχανικός  Εξοπλισμός
 
Εταιρικά  Νέα
 
H Insol Ltd αποτελεί πρότυπο επιχείρησης στον χώρο της βιομηχανίας των τροφίμων. Η Insol Ltd παρουσιάζει έντονη δραστηριότητα και απόλυτη εξειδίκευση στον σχεδιασμό και την υλοποίηση μονάδων παραγωγής γαλακτοκομικών και τυροκομικών προϊόντων καθώς επίσης δραστηριοποιείται και σε βιομηχανίες που ασχολούνται με τρόφιμα, ζωοτροφές, προφίλ αλουμινίου κονιαμάτων κ.α.

Όραμα της Insol Ltd είναι η συνεχής βελτίωση των υπηρεσιών της καθώς και η γεωγραφική της επέκταση πάντα με προσανατολισμό στις αξίες : Καινοτομία – Εξυπηρέτηση – Ποιότητα.

Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που διακρίνει την Insol Ltd είναι η παροχή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΛΥΣΕΩΝ οι οποίες μελετώνται και σχεδιάζονται βασισμένες στις εκάστοτε ανάγκες του κάθε πελάτη, καθώς και η διαρκής τεχνική υποστήριξη αυτών.

Προσφέρει στους πελάτες της έργα «με το κλειδί στο χέρι».

Οι ολοκληρωμένες λύσεις στα έργα που έχει εκτελέσει η Insol Ltd και η ποιότητα τού εξοπλισμού που έχει εγκαταστήσει έχει εκτιμηθεί από τους πελάτες μας ότι συνετέλεσαν αποτελεσματικά όχι μόνο στη μείωση δαπανών συντήρησης εξοπλισμού, αλλά και στον περιορισμό του εργατικού κόστους, στην ποιοτική αναβάθμιση των προϊόντων και τέλος στην εξοικονόμηση ενέργειας για τη μείωση του λειτουργικού κόστους παραγωγής.

Η Insol Ltd υιοθετεί ως παράγοντα πρωταρχικής σημασίας για την εξασφάλιση της συνεχούς ικανοποίησης των απαιτήσεων των πελατών της, τη διαχείριση του συνόλου των διεργασιών που συνθέτουν τη λειτουργία της. Για το λόγο αυτό έχει προβεί στην ανάπτυξη, εγκατάσταση και εφαρμογή ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ως προς το πρότυπο ISO 9001:2008, το οποίο δεσμεύεται να τηρεί με συνέπεια και με γνώμονα την παροχή εμπορευμάτων και υπηρεσιών σταθερής και εγνωσμένης ποιότητας καθώς και διαρκή βελτίωση τόσο αυτού του ίδιου συστήματος όσο και των λειτουργικών διεργασιών και των παρεχόμενων εμπορευμάτων και υπηρεσιών.


 
prev
next
 
 


Κατασκευή Ιστοσελίδων - Istopolis