ДОСТАВКА / СЪХРАНЕНИЕ НА МЛЯКО
     
 

Млякото идва от фермата в мандрата за по-нататъшна обработка. Правилната доставка на млякото и съхранението му в помещения и оборудване допринасят за неговата по-нататъшна стандартизация.

Photo Gallery
Резервоари за съхранение на мляко

Stainless Steel milk storage tanks

previous next
Brine Storage Tanks

Stainless Steel brine storage tanks

previous next
CIP

CIP system for cleaning dairy equipment, machinery and networks

previous next
 
   
мляко
 
 
 
ДОСТАВКА / СЪХРАНЕНИЕ НА МЛЯКО
ОБРАБОТКА НА МЛЯКО
ПРОИЗВОДСТВО НА ФЕТА
ПРОИЗВОДСТВО НА ТВЪРДИ И ПОЛУТВЪРДИ СИРЕНА
ПРОИЗВОДСТВО НА КИСЕЛО МЛЯКО
ОПАКОВЪЧНО ОБОРУДВАНЕ
ПРОИЗВОДСТВЕНИ ЛИНИИ
 
 
 
 
   
           


Web Davelopment - Istopolis