Εταιρεία
     
 
 
Η Insol Ltd, με δυναμική πολιτική κατάφερε να εδραιωθεί ως ηγέτης του βιομηχανικού τομέα, λαμβάνοντας εντατικά ευρύτατου φάσματος και σύνθετης τεχνογνωσίας έργα στους τομείς της μελέτης, του σχεδιασμού,της κατασκευής και της παράδοσης του εξοπλισμού για τις βιομηχανίες που ασχολούνται με τρόφιμα, ζωοτροφές, κονιάματα και συστήματα επικόλλησης film.


Ειδικότερα:
 • Της μελέτης γραμμών παραγωγής και αυτοματισμού
 • Του σχεδιασμού αυτών
 • Της κατασκευής των μηχανημάτων
 • Της εγκατάστασης του εξοπλισμού
 • Των δοκιμών λειτουργίας του Η/Μ εξοπλισμού
 • Την παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία
 • Της εγγύησης των προσφερόμενων υπηρεσιών και εξοπλισμού
 • Των υπηρεσιών συντήρησης, επιδιόρθωσης και συνεχούς τεχνικής υποστήριξης
 • Της τεχνογνωσίας της παραγωγής και της παροχής πλήρους τεχνικής υποστήριξης για το έτοιμο προϊόν

Στο πλαίσιο της οργάνωσης και της βελτιστοποίησης των δραστηριοτήτων της, με σκοπό την παροχή αξιόπιστων, οικονομικών και τεχνολογικά προηγμένων λύσεων και προϊόντων, ώστε όχι μόνο να μειωθεί το κόστος αλλά ταυτόχρονα να μεγιστοποιηθεί το κέρδος και να εκσυγχρονιστούν οι δραστηριότητες των πελατών μας, η εταιρία θέτει ως κυριότερους στόχους της λειτουργίας της τους εξής:

 • Εξαιρετικά αξιόπιστος εξοπλισμός πιστοποιημένος κατά την TUV AUSTRIA HELLAS ΕΝ ΙSΟ 9001:2008
 • Σχεδιασμός και κατασκευή προϊόντων υψηλής ποιότητας σε ανταγωνιστικό κόστος μέσω της υλοποίησης λύσεων ελαχιστοποιημένης ενεργειακής κατανάλωσης
 • Ταχεία ανταπόκριση στη διεκπεραίωση των αιτημάτων των πελατών
 • Άμεση και αποτελεσματική τεχνική υποστήριξη
 • Λειτουργικότητα και ασφάλεια των προϊόντων
 • Διαρκής βελτίωση των εταιρικών μας διαδικασιών
 • Πλήρης ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών
 • Συνεχής βελτίωση του τρόπου εξυπηρέτησης των πελατών
 • Συμμόρφωση ως προς τις νομοθετικές απαιτήσεις, συμπεριλαμβανομένων των σημάνσεων, όπου κρίνεται υποχρεωτική

Η εταιρία δηλώνει τη δέσμευσή της στην πραγματοποίηση των στόχων της, εφαρμόζοντας διαδικασίες που περιλαμβάνουν προληπτικές ενέργειες και ελέγχους που αποτρέπουν την ύπαρξη δυσαρεστημένων πελατών, συνεχή έλεγχο και επισκόπηση των απαιτήσεων αλλά και του επιπέδου των παρεχόμενων προϊόντων, επιλογή του κατάλληλου προσωπικού και καθορισμό των υπευθυνοτήτων του.
 
     


Κατασκευή Ιστοσελίδων - Istopolis