фирма
     
 
 
ИНСОЛ ЕООД има динамична политика и успя да се утвърди като лидер в индустриалния сектор, получавайки интензивно широк спектър от проекти със сложно ноу-хау. Проектите съдържат проучване, планиране, производство и доставка на оборудване за млечната промишленост.

ПО-КОНКРЕТНО:

 • Проучване и производство на автоматични линии
 • Планиране на горепосоченото
 • Производство на машини
 • Инсталация на съоръженията
 • Тестване функционирането на електронното/механично оборудване
 • Доставка на пълно и непрекъснато действащо оборудване
 • Гаранция за всички предлагани услуги и оборудване
 • Поддръжка, ремонт и непрекъснато техническо съдействие
 • Ноу-хау технологиите и опит в осигуряването на пълна технологическа поддръжка за готовия продукт


Във връзка с организацията и оптимизацията на нашите дейности, ние се стремим да осигурим надеждни, икономични и модерни в технологично отношение решения и продукти с цел не само намаляване на разходите, но в същото време максимизиране на печалбите и актуализиране на дейностите на нашите клиенти, в смисъл че компанията си поставя като основни цели на нашата дейност следното:

 • Високо ниво на надеждност на оборудването сертифицирано от TUV AUSTRIA HELLAS по ISO 9001:2008
 • Планиране и производство на висококачествени продукти на конкурентни цени посредством реализиране на решенията свързани с минимизирането на консумацията на енергия
 • Бързо реагиране по отношение на изпълнението на заявките на клиентите
 • Пряка и ефективна техническа поддръжка
 • Функционалност и безопасност на продуктите
 • Непрекъснато модернизиране на компанията
 • Пълно задоволяване на изискванията на клиентите
 • Непрекъснато усъвършенстване на начина на обслужване на клиентите
 • Съблюдаване на законовите изисквания, включително и изискванията за етикетите, когато е задължително
Компанията заявява своята ангажираност в осъществяването на своите цели, прилагайки процеси, които включват превантивни действия и контрол, за да няма недоволни клиенти; непрекъснат контрол и преразлеждане на изискванията, както и нивото на осигурените продукти, избор на подходящия персонал и определане на неговите задължения.

ИНСОЛ ЕООД Ви представя със задоволство своите продукти и услуги. Нашите услуги включват всички видове машини, свързани със заводите за производство на млечни продукти.

Производствената линия за сирене ФЕТА, линията за производство на твърдо и полу-твърдо сирене , тази за производство на кисело мляко; освен това имаме възможността да предоставим на нашите клиенти пълно „ноу-хау” за всеки вид сирене.

Също така бихме желали да Ви информираме, че ИНСОЛ ЕООД, освен на млечния пазар, е и експерт в производството на машинна екипировка за хранителната промишленост и други сектори, като храни за животни и др.
 
     


Web Davelopment - Istopolis